miasta i gminy

Dobry program ubezpieczeniowy dla miasta lub gminy to prawdziwe wyzwanie dla brokera. W jednym organizacyjnym tyglu przenikają się tu bowiem różnorodne ryzyka jakże odmiennych działalności i funkcji:  administracja, nowe inwestycje, mieszkalnictwo, transport osób, zarządzanie drogami, ochrona zdrowia, szkolnictwo, sport, zasoby ludzkie itd.

Celem głównym naszego działania jest doprowadzenie do przyjęcia przez klienta zintegrowanej polityki w zakresie zarządzania ryzykiem działalności i zunifikowanie procedur zakupu ubezpieczeń i sposobu ich wykonywania w obrębie całej struktury miejskiej lub gminnej.

Cele częściowe

 • analiza stanu istniejącego – stosowane procedury dotyczące ubezpieczeń, posiadane ubezpieczenia i sposób ich zawierania, wielkość wydatkowych środków, przebieg ubezpieczeń – szkody i odszkodowania
 • analiza realnych potrzeb ubezpieczeniowych – ocena ryzyka
 • przygotowanie wspólnego programu ubezpieczeniowego – dobór ryzyk do ubezpieczenia, określenie parametrów adekwatnych produktów ubezpieczeniowych, zintegrowany system monitorowania szkód – zgłaszanie i egzekwowanie odszkodowań
 • opracowanie SIWZ na zakup ubezpieczeń dla całej struktury i udział w postępowaniu w charakterze eksperta
 • wdrożenie rozwiązań

Korzyści

 • uzyskanie spójnych i jednolitych procedur stosowanych w obrębie organizacji
 • świadome posługiwanie się procedurami przez personel i prawidłowe korzystanie z ubezpieczeń
 • optymalizacja ochrony i ceny ubezpieczeń
 • unikanie podwójnych ubezpieczeń, a z drugiej strony eliminowanie niedoubezpieczeń
 • poprawa jakości informacji o stanie ryzyk w organizacji, podjęcie działań prewencyjnych
 • wzrost zaufania u Ubezpieczycieli – możliwość uzyskiwania ochrony „trudnych” ryzyk
 • relatywne obniżenie ceny ubezpieczeń – efekt skali

Zapytaj o szczegóły >>>