budownictwo

Oferujemy nasze usługi brokerskie wszystkim podmiotom zaangażowanym w szeroko rozumiane procesy inwestycyjne w tym budowlane.  Oferta kierowana jest  do inwestorów, wykonawców, podwykonawców, projektantów, inżynierów kontraktu, rzeczoznawców.

W szczególności  rezultatem naszej pracy jest w porozumieniu z klientem doprowadzenie do zawarcia właściwych ubezpieczeń i uzyskania wymaganych gwarancji finansowych.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia
 • z tytułu realizacji wybranego kontraktu
 • z tytułu wykonywania zawodu
 • członków zarządu za podejmowane decyzje

Ubezpieczenia majątkowe

 • wszystkich ryzyk budowy i montażu(CAR/EAR)
 • utraty zysku w następstwie szkód budowlano-montażowych (ALoP)
 • maszyn budowlanych (CPM)
 • środków transportu
 • mienia firmy

Gwarancje finansowe

 • wadium
 • należytego wykonania kontraktu
 • usunięcia wad i usterek
 • zwrotu zaliczki

Nasze usługi obejmują również projektowanie i opiniowanie SIWZ oraz umów z kontrahentami w części dotyczącej ubezpieczeń.

Zapytaj o szczegóły  >>>