Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, a w szczególności:

  • opracowanie programu ubezpieczeniowego, obejmującego identyfikację występujących ryzyk oraz proponowany zakres ubezpieczenia,
  • uczestnictwo w zawarciu umów ubezpieczenia w drodze postępowania ofertowego lub w wybranym trybie ustalonym z Klientem (w szczególności w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych),
  • nadzór nad realizacją programu, w tym pomoc przy administrowaniu umowami ubezpieczenia oraz uzyskiwaniu odszkodowań.

Umowy ubezpieczenia zawierane przy naszym udziale wykraczają poza standardy oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń, zapewniając m.in. optymalizację składki przy adekwatnym zakresie ochrony.

Oferujemy innowacyjne rozwiązania bazujące na najnowszych trendach rynkowych. Zapewniamy uzyskanie ponadstandardowej ochrony dla pracowników firm oraz ich właścicieli.