Wizytówka

Podstawowym celem naszego działania jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie optymalnej ochrony ubezpieczeniowej naszych Klientów
Jesteśmy obecni na rynku ubezpieczeniowym od roku 1989. Działalność brokerską prowadzimy w oparciu o zezwolenia:
• Andrzej Kuźnar Zezwolenie Ministra Finansów nr 184/1992
• Jacek Piec Zezwolenie PUNU nr 53/1996
W celu efektywnej realizacji zarządzania ryzykiem stale współpracujemy ze specjalistami z różnych branż – kancelariami prawnymi, specjalistami w zakresie finansów, prewencji, ochrony mienia i innych dziedzin związanych z identyfikacją i finansowaniem ryzyka w działalności gospodarczej.
Przekazanie kwestii ubezpieczeniowych w nasze ręce pozwoli Państwu na pełne zintegrowanie polityki ubezpieczeniowej. Najistotniejszymi efektami będą optymalizacja zakresów, warunków i kosztów ubezpieczeń oraz skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań.