grupy zawodowe

Wykonywanie zawodu wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody i obowiązkiem jej naprawienia.

Zasądzone odszkodowanie może przybrać rozmiary zagrażające stabilności finansowej sprawcy szkody i jego rodzinie. Dobrze zawarte ubezpieczenie OC chroni przed utratą majątku i pozwala na dalszą niezakłóconą działalność. I takie ubezpieczenia oferujemy.

Zawodowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowe i dobrowolne, opracowane na indywidualne zamówienie lub przygotowane w postaci programów dla całych grup zawodowych:

  • ubezpieczenie księgowych                                      dowiedz się więcej >>>
  • ubezpieczenie biur rachunkowych                         dowiedz się więcej >>>
  • ubezpieczenie menedżerów                                    dowiedz się więcej >>>
  • ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych
  • ubezpieczenie policjantów
  • ubezpieczenie tłumaczy

Zapytaj o szczegóły >>>