Usługi

  • Identyfikacja i analiza występujących ryzyk, ocena zagrożeń, metod ich unikania.
  • Audyt ubezpieczeniowy – analiza stosowanych dotychczas rozwiązań w zakresie metod finansowania szkód
  • Opracowanie programów ubezpieczeniowych uwzględniających zdefiniowane potrzeby oraz sytuację na rynku ubezpieczeniowym,
  • Sporządzanie zapytań ofertowych – jako formy negocjowania warunków ubezpieczeń
  • Organizowanie postępowań i sporządzanie SIWZ na zakup ubezpieczeń zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
  • Pośredniczenie  w zawarciu umów ubezpieczenia oraz ich kompleksowa obsługa
  • Opracowanie i wdrożenie procedur likwidacji szkód; nadzór nad ich tokiem
  • Konsultacje, opinie i porady w zakresie  roszczeń i odszkodowań
  • Przygotowywanie programów ubezpieczeń grupowych dla pracowników
  • Projektowanie i wdrażanie specjalnych Internetowych programów ubezpieczeniowych dla grup zawodowych  i biznesowych