przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa  i działalność gospodarcza

Każda działalność gospodarcza wiąże się z ponoszeniem ryzyka. O ile ryzyko stricte biznesowe jest poza sferą ubezpieczeń, to już wszystko pozostałe „co czyha za drogą” powinno być przedmiotem zainteresowania przedsiębiorcy, bowiem właściwa identyfikacja ryzyk, ich analiza i ocena da podstawę zbudowania optymalnego programu ubezpieczeniowego i zakup odpowiednich ubezpieczeń. W rezultacie, w przypadku zrealizowania się ryzyka i wystąpienia szkody, takie ubezpieczenie pozwoli

  • sfinansować odbudowę utraconego mienia (pożar, powódź, huragan, uszkodzenia maszyn, kradzieże itd)
  • zrekompensować poniesione straty (utrata zysku, utrata rynków)
  • zaspokoić roszczenia osób trzecich (OC firmy, odpowiedzialność członków władz firmy)

w wielu przypadkach – ustrzec firmę przed upadłością.

Dla naszych partnerów najcenniejszym rezultatem współpracy z nami jest

  • indywidualna ocena potrzeb ubezpieczeniowych wynikających z charakteru prowadzonej działalności,
  • wskazówki do podjęcia działań prewencyjnych,
  • optymalizacja ochrony i ceny ubezpieczeń,
  • wzrost zaufania u Ubezpieczycieli – możliwość uzyskiwania ochrony „trudnych” ryzyk,
  • partnerska, długofalowa opieka brokerska

Zważywszy na nasze długoletnie doświadczenie, nasza oferta kierowana jest do przedsiębiorstw różnych branż, wielkości i profilu działania (produkcyjne, usługowe, handlowe, komunalne).

Zapytaj o szczegóły >>>