Korzyści

  • Powierzenie nam obsługi ubezpieczeniowej pozwoli Państwu na pełne zintegrowanie polityki ubezpieczeniowej, a w konsekwencji optymalizację zakresów, warunków i kosztów ubezpieczeń oraz skutecznego egzekwowania należnych odszkodowań.
  • Profesjonalnie zaprojektowany i wdrożony program zarządzania ryzykiem zapewni kompleksową ochronę przedsiębiorstwa oraz korzyści finansowe.
  • Postępowania prowadzone w oparciu o rzetelnie opracowane zapytania lub SIWZ zapewnią optymalne ulokowanie ubezpieczeń.
  • Powierzenie nam obsługi brokerskiej umożliwi efektywniej wykorzystać potencjał kadrowy Państwa firmy do realizacji innych celów.
  • Bieżący dostęp do najnowszych ofert rynków ubezpieczeniowych pozwoli na bieżące wdrażanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań ubezpieczeniowych.
  •  Analiza szkód pomoże wyeliminować ich najczęstsze przyczyny, doprowadzając w efekcie do dalszego obniżenia poziomu płaconych składek.
  • Wsparcie w analizie ubezpieczeniowej umów z kontrahentami, poprawi bezpieczeństwo zawieranych kontraktów.
  • Podpisanie przez Państwa umowy o kompleksową obsługę brokerską pozwoli przenieść koszty finansowania naszej usługi na zakłady ubezpieczeń – dla Państwa nieodpłatnie.