pracownicy

Pracownikom oferujemy dostęp do grupowych programów ubezpieczeń:

  • na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków, pobytu w szpitalu
  • zdrowotnych
  • odpowiedzialności pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy.

Wdrożenie każdego programu poprzedzone jest analizą potrzeb i oczekiwań grupy pracowniczej klienta, co do wariantów, zakresów i sum ubezpieczenia.

Obsługa programu zapewnia sprawne otrzymanie należnych świadczeń, przy czym korzystamy ze wsparcia personelu klienta, o ile wyrazi na to zgodę.

Zapytaj o szczegóły >>>